0comments

test 2

thai

0comments

ทันตกรรมรากฟันเทียม DENTAL IMPLANT

รากฟันเทียม ผลิตจากวัสดุไททาเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ดี โดยไม่มีผลข้างเคียงที่จะทำให้เกิดอันตราย การปลูกรากฟันเทียม ทันตแพทย์รากฟันเทียม จะฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกใต้เหงือก เพื่อให้กระดูกยึดติดกับตัวรากฟันเทียม ซึ่งตัวรากเทียมนี้จะช่วยรองรับการใส่ฟันแบบติดแน่น หรือ แบบถอดได้ ทำให้สามารถใช้งานบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนฟันธรรมชาติ การทำรากฟันเทียม จึงได้รับความนิยมและแพร่หลายมานานหลายปี

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม ไม่ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน

ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟัน ไม่ให้สลายไป

การใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ

รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ กระดูกสามารถยืดติดได้เร็วขึ้น

นวัตกรรมใหม่ของรากฟันเทียม สามารถเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นสำหรับการฝังรากฟันเทียมแบบวันเดียว หรือ แบบทันที รวมไปถึงการปลูกรากฟันเทียมแบบทั้งปาก ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาจาก 6-8 สัปดาห์ ให้เหลือเพียง 3-4สัปดาห์เท่านั้น การปลูกรากฟันเทียมแต่ละแบบ  มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของแผลผ่าตัดหายได้รวดเร็วขึ้น และกระดูกสามารถยืดติดกับตัวรากฟันได้เร็วขึ้น และยังเพิ่มความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียมได้มากขึ้นอีกด้วย

กระดูกยืดติดกับตัวรากฟันเทียมได้เร็วขึ้น

เพิ่มความสำเร็จในการปลูกกระดูก

เพิ่มความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม

เพิ่มอัตราการดูดซับโปรตีนได้ดีขึ้น

วางแผนการฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยี CT Scan

ที่ศูนย์ทันตกรรมAPEX DENTAL SMILE STUDIO ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบ x-ray 3 มิติที่มีความละเอียดสูง ทันตแพทย์รากฟันเทียม สามารถมองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่คนไข้ เทคโนโลยี CT Scan มีข้อดีดังต่อไปนี้

ช่วยให้มองเห็นทั้งแกนกลาง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด ช่วยมองเห็น และจำลองแบบ การวางตำแหน่ง รากเทียม การเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับ รากเทียมด้วย เกิดความชัดเจนในกระบวนการวางแผนการรักษาและทีมผู้ให้การรักษา มีความแม่นยำและเที่ยงตรง ของข้อมูลในเชิงกายวิภาคของคนไข้ ช่วยทำให้เกิดความราบรื่นในการรักษา

สามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผ่นเหงือก

สามารถให้รายละเอียดของกระดูกทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

 ประโยชน์ของการปลูกรากฟันเทียม

ช่วยให้ตัวรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกเร็วขึ้น

คนไข้สามารถใช้งานได้เลย

เพิ่มสภาพแวดล้อมในการสร้างกระดูก

ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีการเชื่อมต่อได้อย่างดี

โครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับกระดูกจริงจึงสามารถดูดซับโปรตีนจากเลือด

ช่วยในการเติบโตของกระดูกความเครียดอาจส่งผลต่อการสร้างกระดูกรอบตัว รากเทียม แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราสามารถวางแผนก่อนการรักษา ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนไข้ได้

 

 

0comments

DENTAL IMPLANTS ปลูกรากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม

โดยแบบทั่วไปการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียมสามารถทำเสร็จสิ้น ภายในเวลา 2 เดือน แต่สำหรับบางกรณีที่ ทันตแพทย์วิเคราะห์แล้ว ผู้เข้ารับบริการมีลักษณะของกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันที หลังได้รับการถอนฟันที่เสียออกก่อนการปลูก รากฟันเทียม นั้น สามารถปลูก รากฟันเทียม ได้ทันทีหลังการถอน  ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาลง

ข้อดี ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

 • สามารถมีฟันสำหรับการใช้งานทันที
 • ให้ความสวยงามและทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยลง
 • ขั้นตอน ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน
 • ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันนั้นจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการปลูก รากฟันเที่ยม แบบทั่วไป ข้อแตกต่างจะมีเพียงทันตแพทย์จะทำการติด ครอบฟัน หรือ สะพานแบบ ชั่วคราวบน รากฟันเทียม ทันที โดยไม่ต้องรอการสมานตัวระหว่างกระดูกรองรับฟันและ รากฟันเทียม ไททาเนียมการตรวจวินิจฉัย พร้อมการถ่ายเอ็กซเรย์
  • เพื่อวิเคราะห์สภาพและกำหนดตำแหน่งของกระดูกรองรับฟันที่ควรทำการปลูก รากฟันเทียม
  • ขั้นตอนการเตรียมบริเวณที่จะทำการปลูก รากฟันเทียม และการติด ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน แบบชั่วคราว
  • ขั้นตอนการติด ครอบฟัน และ สะพานฟัน แบบถาวร

 

หลังการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม บนกระดูกรองรับฟัน กระดูกรองรับฟันและเหงือกบริเวณนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน ก่อให้เกิดอาการปวดบวมในระยะแรก อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากเกินไป

ครอบฟัน บน รากฟันเทียม ผู้เข้ารับบริการ ยังคงต้องดูแลเสมือนฟันแท้ ดังนั้นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การทำความสะอาดอย่างรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการปลูก รากเทียม แบบทันที และแบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูก รากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมกับการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีดังนี้

 • กรณีที่ มีฟันที่หัก หรือปิ่น ที่ต้องมีการถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณี ที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูก อาจส่งผลให้การปลูก รากฟันเทียม นั้นล้มเหลวได้
 • ในการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน
 • ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่สุขภาพของช่องปากและฟัน
 • ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น สุขภาพของเหงือก สภาพของฟันซี่ข้างเคียง ลักษณะการสบฟันที่ดี เป็นต้น

ก่อนเข้ารับการรักษา : ทันตแพทย์ตรวจวินิจฉัยลักษณะของกระดูกรองรับฟัน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ปรึกษาทีมแพทย์ผู้ชำชาญที่ APEX ทุกสาขา
สอบถามข้อมูลผ่าน Line คลิก http://line.me/ti/p/%40apexmedicalcenter
เรามีผู้เชี่ยวชาญรอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะคะ