0comments

ทันตกรรมรากฟันเทียม DENTAL IMPLANT

รากฟันเทียม ผลิตจากวัสดุไททาเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ดี โดยไม่มีผลข้างเคียงที่จะทำให้เกิดอันตราย การปลูกรากฟันเทียม ทันตแพทย์รากฟันเทียม จะฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกใต้เหงือก เพื่อให้กระดูกยึดติดกับตัวรากฟันเทียม ซึ่งตัวรากเทียมนี้จะช่วยรองรับการใส่ฟันแบบติดแน่น หรือ แบบถอดได้ ทำให้สามารถใช้งานบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนฟันธรรมชาติ การทำรากฟันเทียม จึงได้รับความนิยมและแพร่หลายมานานหลายปี

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม ไม่ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน

ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟัน ไม่ให้สลายไป

การใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ

รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ กระดูกสามารถยืดติดได้เร็วขึ้น

นวัตกรรมใหม่ของรากฟันเทียม สามารถเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นสำหรับการฝังรากฟันเทียมแบบวันเดียว หรือ แบบทันที รวมไปถึงการปลูกรากฟันเทียมแบบทั้งปาก ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาจาก 6-8 สัปดาห์ ให้เหลือเพียง 3-4สัปดาห์เท่านั้น การปลูกรากฟันเทียมแต่ละแบบ  มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยเฉพาะการฟื้นตัวของแผลผ่าตัดหายได้รวดเร็วขึ้น และกระดูกสามารถยืดติดกับตัวรากฟันได้เร็วขึ้น และยังเพิ่มความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียมได้มากขึ้นอีกด้วย

กระดูกยืดติดกับตัวรากฟันเทียมได้เร็วขึ้น

เพิ่มความสำเร็จในการปลูกกระดูก

เพิ่มความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียม

เพิ่มอัตราการดูดซับโปรตีนได้ดีขึ้น

วางแผนการฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยี CT Scan

ที่ศูนย์ทันตกรรมAPEX DENTAL SMILE STUDIO ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบ x-ray 3 มิติที่มีความละเอียดสูง ทันตแพทย์รากฟันเทียม สามารถมองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่คนไข้ เทคโนโลยี CT Scan มีข้อดีดังต่อไปนี้

ช่วยให้มองเห็นทั้งแกนกลาง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด ช่วยมองเห็น และจำลองแบบ การวางตำแหน่ง รากเทียม การเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับ รากเทียมด้วย เกิดความชัดเจนในกระบวนการวางแผนการรักษาและทีมผู้ให้การรักษา มีความแม่นยำและเที่ยงตรง ของข้อมูลในเชิงกายวิภาคของคนไข้ ช่วยทำให้เกิดความราบรื่นในการรักษา

สามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผ่นเหงือก

สามารถให้รายละเอียดของกระดูกทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

 ประโยชน์ของการปลูกรากฟันเทียม

ช่วยให้ตัวรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกเร็วขึ้น

คนไข้สามารถใช้งานได้เลย

เพิ่มสภาพแวดล้อมในการสร้างกระดูก

ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีการเชื่อมต่อได้อย่างดี

โครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับกระดูกจริงจึงสามารถดูดซับโปรตีนจากเลือด

ช่วยในการเติบโตของกระดูกความเครียดอาจส่งผลต่อการสร้างกระดูกรอบตัว รากเทียม แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราสามารถวางแผนก่อนการรักษา ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนไข้ได้