0comments

DENTAL IMPLANTS ปลูกรากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม

โดยแบบทั่วไปการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียมสามารถทำเสร็จสิ้น ภายในเวลา 2 เดือน แต่สำหรับบางกรณีที่ ทันตแพทย์วิเคราะห์แล้ว ผู้เข้ารับบริการมีลักษณะของกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันที หลังได้รับการถอนฟันที่เสียออกก่อนการปลูก รากฟันเทียม นั้น สามารถปลูก รากฟันเทียม ได้ทันทีหลังการถอน  ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาลง

ข้อดี ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

 • สามารถมีฟันสำหรับการใช้งานทันที
 • ให้ความสวยงามและทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยลง
 • ขั้นตอน ของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน
 • ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันนั้นจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการปลูก รากฟันเที่ยม แบบทั่วไป ข้อแตกต่างจะมีเพียงทันตแพทย์จะทำการติด ครอบฟัน หรือ สะพานแบบ ชั่วคราวบน รากฟันเทียม ทันที โดยไม่ต้องรอการสมานตัวระหว่างกระดูกรองรับฟันและ รากฟันเทียม ไททาเนียมการตรวจวินิจฉัย พร้อมการถ่ายเอ็กซเรย์
  • เพื่อวิเคราะห์สภาพและกำหนดตำแหน่งของกระดูกรองรับฟันที่ควรทำการปลูก รากฟันเทียม
  • ขั้นตอนการเตรียมบริเวณที่จะทำการปลูก รากฟันเทียม และการติด ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน แบบชั่วคราว
  • ขั้นตอนการติด ครอบฟัน และ สะพานฟัน แบบถาวร

 

หลังการปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม บนกระดูกรองรับฟัน กระดูกรองรับฟันและเหงือกบริเวณนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน ก่อให้เกิดอาการปวดบวมในระยะแรก อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากเกินไป

ครอบฟัน บน รากฟันเทียม ผู้เข้ารับบริการ ยังคงต้องดูแลเสมือนฟันแท้ ดังนั้นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การทำความสะอาดอย่างรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการปลูก รากเทียม แบบทันที และแบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูก รากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมกับการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีดังนี้

 • กรณีที่ มีฟันที่หัก หรือปิ่น ที่ต้องมีการถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณี ที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูก อาจส่งผลให้การปลูก รากฟันเทียม นั้นล้มเหลวได้
 • ในการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน
 • ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่สุขภาพของช่องปากและฟัน
 • ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น สุขภาพของเหงือก สภาพของฟันซี่ข้างเคียง ลักษณะการสบฟันที่ดี เป็นต้น

ก่อนเข้ารับการรักษา : ทันตแพทย์ตรวจวินิจฉัยลักษณะของกระดูกรองรับฟัน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ปรึกษาทีมแพทย์ผู้ชำชาญที่ APEX ทุกสาขา
สอบถามข้อมูลผ่าน Line คลิก http://line.me/ti/p/%40apexmedicalcenter
เรามีผู้เชี่ยวชาญรอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะคะ